Om terminalerna

Inom Katrineholms Logistikcentrum finns två terminaler, Södra och Norra. Van Dierens tåg från Duisburg i Tyskland trafikerar Norra terminalen dagligen måndag-lördag.

Katrineholm Rail Point är en del av Green Cargos nätverk och har tillgång till 43 destinationer i Sverige samt Green Cargos destionationer i Europa.

Katrineholm Rail Point AB ägs av m4 gruppen AB och GDL Transport AB.

Norra terminalen

  • Elektriferad

  • Fyra 750 m långa lastspår

  • Lastyta 65 000 kvadratmeter

  • Två 1000 m långa elektrifierade ankomstspår

  • I drift sedan juli 2011

Södra terminalen

  • Vagnslast- och styckegodshantering

  • Elektrifierad

  • Tar emot fullånga tåg 650 m

  • I drift sedan januari 2010

Fakta om Katrineholms Logistikcentrum

Katrineholms Logistikcentrum har en tillgänglig yta för logistikpark på 1 500 000 kvadratmeter.

Katrineholms Logistikcentrum byggs och utvecklas av Katrineholms kommun i samverkan med Katrineholm Rail Point AB.

Logistikposition Katrineholm AB ägs av Catena Fastigheter AB och Katrineholms kommun. Katrineholms Logistikcentrum är en av Catenas logistikpositioner i Sverige.

www.katrineholmslogistikcentrum.se

Karta